Årets eftersöksjägare

OMRÖSTNINGEN ÄR STÄNGD!

Anders Wiklund

Anders WiklundAnders är en sann förebild i eftersökssammanhang och han har varit engagerad i viltolycksorganisationen i många år. Han är eftersöksjägaren som ställer upp i ur och skur och han ser alltid till viltets bästa. Anders är initiativtagare till projektet Tätortsnära jakt. Ett projekt med målsättningen att minska antalet viltolyckor i tätortsnära miljöer genom förbyggande åtgärder i form av jakt. Projektet, som stöds av Falu kommun, är en verklig framgång och har dels halverat viltolyckorna i Falun som tätort men framförallt har det bidragit till att lokalbefolkningen fått en ökad acceptans för jakt och en förståelse för att jägarna verkligen behövs. Anders är verkligen en god förebild för oss jägare. Anders är även nominerad i kategorin “Årets Viltvårdare”.

Karin Björck

Karin BjörckKarin är en person med många järn i elden som alltid ställer upp. I flera år har hon varit engagerad som eftersöksjägare inom NVR i Värmland och bland annat gjort sig känd i media där hon på ett föredömligt sätt beskrivit den samhällsinsats som eftersöksjägarna bidrar med. Hon är en prestigelös, öppensinnad, vetgirig och envis person som mer än gärna delar med sig av sina kunskaper. Hennes brinnande intresse för framförallt eftersök har smittat av sig mer än en gång och lockat många hundägare att börja spårträna med sina hundar. Karin och hennes labrador Hilda har vid flertalet tillfällen ställt upp och letat/spårat efter bortsprungna hundar i Karlstad med omnejd, ofta med lyckliga avslut. Detta har uppmärksammats genom att Hilda utnämndes till årets Bragdhund 2018.

Mattias Heed

Mattias HeedMattias Heed är eftersöksjägaren som ställer upp året runt, dygnet runt, för att förkorta lidandet för skadat vilt. Det spelar ingen roll om det är en trafikskada eller om en jägare avlossat ett dåligt skott. Han genomför framförallt trafikeftersök men under höstarna, då det är lite lugnare på trafiksidan har han även flertalet eftersöksuppdrag på olika gods. Han lägger mycket tid på spårträning och arrangerar även föreläsningar i eftersök. Det som kännetecknar Mattias är seriositet och prestigelöshet och han är inte rädd för att erkänna om hans hundar misslyckats med ett spår för att låta någon annan ta över. Mattias är en inspiration för sin omgivning.

Peter Bergström

Peter BergströmPeter har vigt sitt liv åt att utföra eftersök och han förkortar årligen lidandet för hundratals vilt. Han ställer upp i vått och torrt, dygnet runt och alltid med ett mycket trevligt bemötande och ett stort tålamod. Prestigen är lagd åt sidan och Peter har inga problem med att låta någon annan ta över ett eftersök om han kört fast eller om hundarna tagit slut, vilket är en fantastisk egenskap. Det viktigaste för Peter är att hitta viltet och han har verkligen bevisat att han besitter en hög kompetens inom ämnet eftersök.

Richard Claesson

Richard ClaessonRichard Claesson ställer upp i ur och skur och under vilken tid som helst på dygnets alla timmar. Han ser alltid till viltets bästa och har en stark vilja och ger inte upp i första taget. Trots en stor förlust under ett trafikeftersök där hans bästa vän Jämthunden Nova omkom fortsätter han att kämpa på med sitt arbete, för att inget vilt ska behöva lida i onödan.