JAKTGALAN

ÅRETS VILTVÅRDARE

En jägare som gjort stora viltvårdande insatser, som är ett föredöme och en inspirationskälla för övriga jägarkåren. Han/hon har bidragit till bättre viltstammar och visar på en stor förståelse för ett långsiktigt viltvårdsarbete.

FILMER

Vinnare

Tony Kristoffersson

Tony Kristoffersson

Norrbotten

Tony Kristoffersson är en jägare och en viltvårdare med ett svåröverträffat engagemang. Han har gjort stora insatser under många år, framför allt när det kommer till att hålla rovdjursnivåerna nere till förmån för övrigt småvilt genom bland annat grytjakt tillsammans med sina hundar. Tony har även lärt upp många jägare och visat dem tjusningen med rovdjursjakt och viltvård genom att de har fått följa med honom och hans hundar och fått skjuta sina första rävar, mårdar och grävlingar.

2a plats

Håkan Ellman

Håkan Ellman

Skånes län

Håkan Ellman brinner för predatorjakt med specialisering på rävar. Håkan besitter stor kunskap främst när det gäller lockjakt och hans färdigheter och jaktliga insatser har haft en positiv inverkan på småviltet. Håkan är öppen som person och delar gärna med sig av sina kunskaper och tips, och det finns till och med en rävlockpipa uppkallad efter Håkan som kallas för ”Legenden”.

Nominerade

Anders Björn

Anders Björn

Hallands län

Anders Björn jobbar som viltvårdare och jägare och han har ett extra stort intresse för fältviltet. Han brinner även för jakten och för det som en gång varit. Predatorjakt och fällfångst är en stor del av hans liv. Anders ser och tänker på helheten när det gäller viltvård och förvaltning, inte bara det som just för stunden finns framför bössan. Han kan beskrivas som en kunnig jägare och viltvårdare med båda fötterna på jorden.

Andreas Wiklund

Andreas Wiklund

Gotlands län

Andreas Wiklund är en sann viltvårdare som inte ser bekymmer i något, utan han hittar istället en vinkel på varje utmaning som han kan dra nytta av i sitt lantbruk och med sina grönsaksodlingar. Han delar gärna med sig av sina erfarenheter och hjälper andra som vill göra insatser för att gynna fältviltet. Han jagar räv när det behövs för att skydda rapphönsen och han har byggt upp ett mecka för rapphöns och fasaner på sina marker. Andreas är en bra förebild som bevisar att det är möjligt att åstadkomma stora resultat bara viljan finns.

Magnus Johansson

Magnus Johansson

Ölands län

Magnus Johansson är en otroligt kunnig profil som ägnat hela sitt liv åt viltförvaltning, bland annat genom att vara projektledare för predatorkontrollprojekt för fler vadare och initiativtagare till älgprojekt Öland. Han har varit behjälplig vid bildande av fler älgskötselområden och haft ett mångårigt engagemang som föreläsare om viltförvaltning. Han är en förbild inom många områden när det gäller förvaltning av vilt.