JAKTGALAN

VI HYLLAR JÄGARNA I SVERIGE

Jaktgalan produceras i samarbete mellan tidningen Allt om Jakt & Vapen och Svenska Jägareförbundet samt Toppenjakt som mediapartner.

Även om det är svårt att tävla i jakt, vill vi med denna gala lyfta några jägare som gjort stora insatser under det gångna jaktåret och som dessutom kan bli goda föredömen för hela jägarkåren. Alla kommer kunna nominera kandidater till respektive kategori. Från dessa nomineringar kommer en jury välja ut finalister och sedan sker en omröstning för att utse vinnarna.