Vinnare och finalister till Jaktgalan 2022

TIDIGARE VINNARE

Efter att jägarkåren skickade in sina nomineringar och juryn valde ut fem av dessa, har den svenska jägarkåren röstat fram dessa två finalister i respektive kategori. Den 12 februari 2022 presenterades de slutgiltiga vinnarna.

ÅRETS VILTVÅRDARE

Jonas Hamner
VINNARE

Jonas Hamner

Jonas är aktiv inom Gransjötraktens viltvårdsområde som de senaste 20 åren satsat stort på viltvård för att förbättra förutsättningar för viltet och för att uppmuntra medlemmarna till att intressera sig för viltvård. De har under Jonas försorg anlagt flertalet viltåkrar med olika grödor, byggt rävfällor och satt ut andra fällor. De sätter ut holkar, saltstenar och arrangerar aktiviteter för jägare i viltvårdsområdet och grannområden, som till exempel klappjakter på räv och kurs i lockjakt på räv med Ulf Lindroth. De genomför även omfattande utfodring till rådjur under snörika vintrar samt mer anpassad utfodring under normala vintrar.

Eftersom jakt är viltvård så har man även arrangerat skyttedagar med skytteinstruktör för att öka skytteträningen mer inför jakten. Styrelsen har också alltid prioriterat en budget till viltvården.

Jonas har med visst ekonomiskt bidrag från Viltvårdsområdet samt med egna medel och ideell tid helt restaurerat en igenväxt gammal odling på cirka två hektar som nu nyttjas av vilt.

Elisabeth Lestander
2:a pris

Elisabeth Lestander

Elisabeth jobbar enträget med ett projekt i fyra fjällkretsar i Norrbottens inland, med viltvård ovan odlingsgränsen. Projektet är ett mångårigt samarbete mellan länsstyrelsen och lokala jägare. De ideella krafterna jobbar med predatorkontroll, erbjuder utbildningar och temakvällar samt kurser i bland annat fångst av rödräv riktat på fjällmiljö.

Hon är även delaktig i att erbjuda predatorjägare mårdfällor och järn till självkostnadspriser, samt att de betalar ut viltvårdspremier till jägare som visar upp sin fångst.

ÅRETS EFTERSÖKSJÄGARE

Daniel Flamander
VINNARE

Daniel Flamander

Daniel är alltid redo att rycka ut och det som kännetecknar honom är hans fokus när det gäller etik. Han gör alltid sitt allra yttersta för att reda ut jakteftersök och viltolyckor för att förkorta djurens lidande.

Han är även en mycket social och trevlig person, med ett stort mått av seriositet, men samtidigt med glimten i ögat, och han har introducerat många nya jägare i jakten. Daniel lever för jakten, sina hundar och för att göra eftersök, och är minst sagt ett gott föredöme inom jägarkåren.

2:a pris

Adam Ingvarsson

Adam är eftersöksjägaren som ställer upp utöver det normala. Han är aktiv inom NVR där han flitigt genomför eftersök med sina hundar på allt klövvilt.

Förutom trafikeftersök genomför han även många jakteftersök. Hans envishet och hängivenhet har gett honom ett gott rykte och han har en väldigt hög procent när det gäller uppklarade eftersök. Adam fostrar sina hundar med ett helhetsperspektiv vilket verkligen blir tydligt vid skarpt läge.

Han värnar om både djur och natur och respekterar hela kretsloppet på ett genuint sätt.

ÅRETS JAKTHUNDSUPPFÖDARE