Lägg din röst

Vem tyckter du förtjänar ett pris?

OMRÖSTNINGEN ÄR STÄNGD!

ÅRETS JÄGARE

En jägare som utmärkt sig med ett händelserikt jaktår där han/hon varit med om fantastiska upplevelser och bedrifter, som samtidigt representerar god etik och moral inom jakten.

ÅRETS NYA JÄGARE

En jägare som gjort sin första jaktsäsong där han/hon utmärkt sig med ett händelserikt jaktår, samt varit med om fantastiska upplevelser och bedrifter, som samtidigt representerar god etik och moral inom jakten.

ÅRETS ELDSJÄL

En jägare som gjort insatser för jaktens existens och roll i samhället. Som aktivt jobbat för att marknadsföra jakten, förmedlat en bra bild av jakten och bidragit till att fler intresserat sig för jakt samt ökat jaktacceptansen i landet.

ÅRETS VILTVÅRDARE

En jägare som gjort stora viltvårdande insatser, som är ett föredöme och en inspirationskälla för övriga jägarkåren. Han/hon har bidragit till bättre viltstammar och visar på en stor förståelse för ett långsiktigt viltvårdsarbete.

ÅRETS EFTERSÖKSJÄGARE

En eftersöksjägare som visat upp såväl ett brinnande intresse som en hög kompetens, seriositet och respekt för viltet. Någon som gjort ett stort antal eftersök, som ställer upp oavsett situation och som är ett föredöme för yrkeskåren.

ÅRETS JAKTHUND

Detta pris tilldelas ägaren till en hund som under det gångna jaktåret visat sig vara en komplett jakthund. Som på jaktprov och utställning presterat i toppklass, som visat sig vara en social och trevlig jakthund och som har / kommer bidra till ett utmärkt avelsmaterial för framtiden.

ÅRETS JAKTHUNDSUPPFÖDARE

En jakthundsuppfödare som gjort stora insatser för sin hundras. Som med stor framgång jobbat för att öka kvalitén både när det gäller jaktegenskaper och exteriör samt rasens sociala egenskaper.

VAR MED PÅ GALAN

Senast den 31 oktober behöver vi din röst, men glöm inte bort att boka biljetter också.

Glöm inte att boka biljetter till galakvällen!