Årets eldsjäl

OMRÖSTNINGEN ÄR STÄNGD!

Anna-Carin Westling

Anna Carin WestlingAnna-Carin är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse. Hon drivs av att utbilda säljägare, att jaga säl och reglera sälstammen för dess överlevnad. Yrkesfiskarna lovordar de insatser hon gör för att genom jakt försöka begränsa skadorna från sälarna på deras fiskeredskap. Hon är även aktiv i media där hon på ett sakligt sätt beskriver det ohållbara i dagens regelverk där handel med sälprodukter har förbjudits som i sig gjort förvaltningen av sälstammen alltmer problematisk. Anna-Carin är en stor tillgång för jägarkåren i dessa frågor.  Anna-Carin är även nominerad i kategorin “Årets Jägare”.

Erica Lindquist

Erica LindquistErica är en riktig eldsjäl som verkligen vurmar för att den yngre generationen ska känna sig trygg med att vistas i naturen och ha en positiv bild av jakten i tidig ålder. Hon är ofta ute på skol- och jägarskolebesök och delar med sig av all den kunskap och erfarenhet hon har om viltet, naturen och jakten. Erica har inspirerat många att bli jägare.

Erik Lakomaa

Erik Lakomaa

Foto: Lydia Wålsten

Erik är en verklig eldsjäl som under åratal oförtrutet fört en sansad och saklig debatt gentemot våra politiker i frågor som bland annat berör vapenlagstiftningen och EU´s vapendirektiv. Han är de legala vapenägarnas främsta företrädare som med fakta och forskningsresultat tränger undan myter och villfarelser i ämnet. Erik är en stor tillgång för jägarkåren i dessa frågor.

Gustaf Halvarsson

Gustaf HalvarssonGustaf är en eldsjäl som med sin ungdomliga iver brinner för att rekrytera nya och framförallt unga jägare in i kåren. Han har ett nytänkande inom jakten som blandas med kunskapen om hur jakten bedrevs förr i tiden. En kombination som tilltalar de yngre. Gustaf är verkligen en god förebild för den nya generationens jägare.

Niclas Kilhage

Niclas KilhageNiclas är en eldsjäl i ordets sanna bemärkelse. Under flera år har han på ett ödmjukt och lättförståeligt sätt delat med sig av sina kunskaper inom framförallt jakt, skytte och tillvaratagande av vilt till 1000-tals jägare. Niclas lägger många ideella timmar på att verkligen hjälpa andra att utvecklas inom sitt/sina intresseområden och är en mycket omtyckt instruktör.